ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ 1 (ఆరు నెలల సిలబస్ ఛార్ట్ )

మొదటి వారం ఫిబ్రవరి 12 నుంచి 15 వరకూ కవర్ చేసిన టెస్టులపై వివరణలు... 6th to 10th బుక్స్ లో ఏయే ఛాప్టర్స్ కవర్ చేయాలో ఈ వీడియోలో వివరించాను.  దీంతో మీ సబ్జెక్టును ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి.

PREPARATION VIDEO 1| Feb12 to 15 - 13 Mock Tests | 6th 10th బుక్స్ లో ఏం చదవాలి ?|TELANGANA EXAMS