ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ 1 (ఆరు నెలల సిలబస్ ఛార్ట్ )

మొదటి వారం ఫిబ్రవరి 12 నుంచి 15 వరకూ కవర్ చేసిన టెస్టులపై వివరణలు… 6th to 10th బుక్స్ లో ఏయే ఛాప్టర్స్ కవర్ చేయాలో…

read more »