మీకు ఉద్యోగం కావాలా ? పార్ట్ టైమ్ లేదా ఫుల్ టైమ్

టైమింగ్స్ తో పనిలేదు ఎలాంటి విద్యార్హతలు అక్కర్లేదు టార్గెట్స్ లేవు, బాస్ ఒత్తిడి అసలే లేదు నెలకు రూ.35వేల నుంచి రూ.1.00 లక్షకు పైగా సంపాదించే అవకాశం…

read more »