కేంద్ర బడ్జెట్ – 2018-19 (రెండో భాగం)

(నిన్నటి ప్రశ్నల తరువాయి) 31) నాలుగు కోట్ల గ్రామీణ, పట్టణ పేదల ఇళ్ళకు ఉచిత విద్యుత్ పంపిణీయే లక్ష్యంగా కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన పథకానికి రూ.16 వేల కోట్లు…

read more »